โรงเรียนวิเชียรชม : Wicheinchom School
ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป
ความภาคภูมิใจ
ผู้บริหารในอดีต
บุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา
โครงสร้างการบริหารงาน
ข้อมูลสารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
รวมรูปกิจกรรม
 
เครือข่ายผู้ปกครอง
เครือข่าย FOX
เครือข่ายเขารูปช้าง บ่อยาง
เครือข่ายมาตรฐานวิเชียรชม
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและ เทคโนโลยี
สำนักงานผู้อำนวยการ
กลุ่มชั้น
English Programe's Club
รับชมโทรทัศน์ ช่อง 3 รับชมโทรทัศน์ ช่อง 5 รับชมโทรทัศน์ ช่อง 7
รับชมโทรทัศน์ ช่อง 9 รับชมโทรทัศน์ ช่อง 11 รับชมโทรทัศน์ ช่อง ETV
จัดการเว็บไซต์
 โรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการมาตรฐานโรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา  2552 จำนวน 27 โรงเรียน 
    1.  โรงเรียนวัดผักกูด 16.  โรงเรียนวัดประดู่หอม
    2.  โรงเรียนวัดหัววัง 17.  โรงเรียนบ้านพังเภา
    3.  โรงเรียนวัดมหาการ 18.  โรงเรียนวัดท้ายยอ
    4.  โรงเรียนวัดคูวา 19.  โรงเรียนวัดดีหลวงนอก
    5.  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว 20.  โรงเรียนวัดมะขามคลาน
    6.  โรงเรียนวัดคลองเป็ด 21.  โรงเรียนวัดป่าขวาง
    7.  โรงเรียนบ้านมหาการเฉียงพง 22.  โรงเรียนวัดจันทน์
    8.  โรงเรียนวัดจาก – วัดระโนต 23.  โรงเรียนบ้านป่าชิง
    9.  โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ 24.  โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด
  10.  โรงเรียนวัดหัวเค็ด 25.  โรงเรียนบ้านแหลมจาก
  11.  โรงเรียนวัดใหญ่  26.  โรงเรียนวัดวาส
  12.  โรงเรียนวัดกาหรำ 27.  โรงเรียนบ้านบางไหน
  13.  โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ
  14.  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่
  15.  โรงเรียนวัดบ่อแดง