เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ วิเชียรชมซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3

            27 มกราคม 2562 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวิเชียรชม และชมรมวิ่งสงขลารันนิ่ง จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3

 

 

 

Date: 
Monday, 28 January, 2019 - 11:00