กิจกรรมซื้อได้ขายเป็น ประจำเดือนมกราคม 2562

            โรงเรียนวิเชียรชมจัดให้มีกิจกรรมซื้อได้ขายเป็นเพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะการซื้อ-ขายสินค้าในชีวิตประจำวัน กำหนดให้มีกิจกรรมนี้เดือนละ 1 ครั้ง โดยเดือนมกราคมจัดกิจกรรมในวันที่ 25 มกราคม 2562

Date: 
Monday, 28 January, 2019 - 15:00