โรงเรียนวิเชียรชม สอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562

วันนี้ (29 พ.ย. 62) โรงเรียนวิเชียรชมเป็นสนามสอบนักธรรมศึกษา ประจำปี 2562 โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 เข้าสอบนักธรรมชั้นตรี และชั้นโท โดยมีพระครูวิรัตธรรมโชติ ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา ตรวจเยี่ยมสนามสอบ พระปลัดสมชาย อตถปญโญ พร้อมด้วยพระภิกษุและสามเณร วัดแหลมทราย เป็นคณะกรรมการประจำสนามสอบ

 

Date: 
Tuesday, 14 January, 2020 - 14:45