โรงเรียนวิเชียรชม: จิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ "

วันนี้ ( ๔ ธ.ค.๖๒ ) โรงเรียนวิเชียรชมภายใต้การนำของ ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในโครงการ จิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ " เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนมีความสมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาใน การทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้มีการบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียน บริเวณในและนอกโรงเรียน วัดไทรงาม และวัดแหลมทราย

Date: 
Tuesday, 14 January, 2020 - 15:00