โรงเรียนวิเชียรชม กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เช้าวันนี้ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
ดร. กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา

Date: 
Sunday, 2 February, 2020 - 15:15