ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนตามโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Date: 
Thursday, 27 February, 2020 - 00:15