ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งรักาาความปลอดภัยและนักภารโรง(แม่บ้าน)

Date: 
Friday, 20 March, 2020 - 22:15