ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและนักเรียน ในวันเปิดเทอมวันแรก

Date: 
Friday, 10 July, 2020 - 10:15