ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง

 

Date: 
Friday, 14 August, 2020 - 21:00