โรงเรียนวิเชียรชม ดร.ประชาคม อินทรชิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมมาตรการการจัดการเรียนการสอนช่วงโควิท-19 และโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

เช้าวันนี้ (14 ก.ค.63) โรงเรียนวิเชียรชมนำโดย ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันต้อนรับ ดร.ประชาคม อินทรชิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมมาตรการการจัดการเรียนการสอนช่วงโควิท-19 และโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

Date: 
Monday, 9 November, 2020 - 10:15