โรงเรียนวิเชียรชม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

Date: 
Monday, 9 November, 2020 - 10:45