โรงเรียนวิเชียรชม กิจกรรมวันพระไปวัด

กิจกรรมวันพระไปวัด ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนวิเชียรชม วันนี้นักเรียนกลุ่ม B ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1-2 ไปทำกิจกรรม ณ วัดแหลมทรายและวัดไทรงาม

Date: 
Monday, 9 November, 2020 - 11:00