โรงเรียนวิเชียรชม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม มอบหมายให้นางธมลวรรณ โชติระโส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชมพร้อมข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา...ขอบคุณข่าวจากประชาสัมพันธ์โรงเรียนวิเชียรชม

Date: 
Monday, 9 November, 2020 - 11:15