โรงเรียนวิเชียรชม การเปิดเรียนเต็มรูปแบบ

วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นวันแรกของการเปิดเรียนเต็มรูปแบบ ผอ.ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม ทักทายนักเรียนหน้าเสาธง หลังจากนั้นได้อบรมเรื่องระเบียบวินัย และมาตรการป้องกันโรคติดเขื้อ covid 19 เน้นให้นักเรียนทุกคนถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด นักเรียนทุกคนสวมMask วัดอุณภูมิก่อนเข้าโรงเรียน ใข้เจลล้างมือ "การ์ดไม่ตก" ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนมีความปลอดภัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข

Date: 
Monday, 9 November, 2020 - 11:15