ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

Date: 
Wednesday, 16 December, 2020 - 19:30