โรงเรียนวิเชียรชม ตัวแทนครูเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563

พิธีถวายราชสดุดี

เช้าวันพุธที่25 พฤศจิกายน 2563

นางสาวเยาวพา ยังช่วย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรขม พร้อมด้วย นางสุดธิดา ศักดิ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ นางสาวนันทาทิพย์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการ และนางอันธิกา อินทร์แก้ว นายพรนธี พรหมร่วมแก้ว ตัวแทนครูเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระยิดาแห่งลูกเสือไทย ณ ค่ายลูกเสือแหลมจาก อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

 

Date: 
Wednesday, 3 February, 2021 - 14:45