โรงเรียนวิเชียรชม พัฒนาครูมืออาชีพ

พัฒนาครูมืออาชีพ

ดร.ทิพวรรณ เหมอารัญ ครูโรงเรียนวิเชียรชมเข้าร่วมประชุมจัดทำหน่วยกรเรียนรู้ สื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระชนมายุ 65 พรรษา ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563 ณ, โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ศาลายา จังหวัดนครปฐม

 

Date: 
Wednesday, 3 February, 2021 - 15:15