ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาจีน คนครัว นักการภารโรง (แม่บ้าน,เพศชาย)และพนักงานรักษาความปลอดภัย

Date: 
Monday, 19 April, 2021 - 19:15