รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง (เพศชาย)และพนักงานรักษาความปลอดภัย (กลางวัน)

Date: 
Tuesday, 20 April, 2021 - 15:15