ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง (เพศชาย) และพนักงานรักษาความปลอดภัย (กลางวัน)

Date: 
Wednesday, 28 April, 2021 - 15:30