ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง (เพศชาย)และพนักงานรักษาความปลอดภัย(กลางวัน)

Date: 
Friday, 30 April, 2021 - 11:00