ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง (เพศชาย) และพนักงานรักษาความปลอดภัย (กลางวัน)

Date: 
Friday, 30 April, 2021 - 11:15