โรงเรียนวิเชียรชม นำครูที่เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕ ท่าน ทำพิธีถวายภัตตาหาร สังฆทาน และเจริญน้ำพระพุทธมนต์

วันที่ ๑๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายกิตติพงษ์ พันธ์ุมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม นำครูที่เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕ ท่าน ทำพิธีถวายภัตตาหาร สังฆทาน และเจริญน้ำพระพุทธมนต์ จาก ดร.พระครูวีรัตธรรมโชติ เจ้าคณะอำเมืองสงขลา และคณะสงฆ์ ณ วัดแหลมทราย

Date: 
Monday, 20 September, 2021 - 15:45