21 ต.ค 64 นายไพฑูรย์ ทองมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และตัวแทนครู นำทีวีสี ยี่ห้อ samsung 50 " มอบให้ค่ายลูกเสือแหลมจาก โดยมีดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสพป.สข.1และทีมงาน เป็นผู้รับมอบ ณ ค่ายลูกเสือแหลมจาก ตำบลปากรอ อำเภอส

21 ต.ค 64 นายไพฑูรย์ ทองมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และตัวแทนครู นำทีวีสี ยี่ห้อ samsung 50 " มอบให้ค่ายลูกเสือแหลมจาก โดยมีดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสพป.สข.1และทีมงาน เป็นผู้รับมอบ ณ ค่ายลูกเสือแหลมจาก ตำบลปากรอ  อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

Date: 
Thursday, 28 October, 2021 - 23:00