( 26 ตุลาคม 2564 ) ผอ.ไพฑูรย์ ทองมณี พร้อมรองผอ.และคณะครู ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางเลขา สุวรรณซาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลาคนใหม่ ณ ห้องรับรองวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

( 26 ตุลาคม 2564 ) ผอ.ไพฑูรย์ ทองมณี พร้อมรองผอ.และคณะครู ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางเลขา สุวรรณซาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลาคนใหม่ ณ ห้องรับรองวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

Date: 
Thursday, 28 October, 2021 - 23:30