บ.สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟูดส์ มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู โรงเรียนวิเชียรชม ได้รับมอบโต๊ะประชุม พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของสมาคมฯ จาก คุณชูชีพ ประกอบชาติ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี และคุณสมชาย ประกอบชาติ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทางโรงเรียนวิเชียรชม และสมาคมฯขอขอบพระคุณมา ณ โอกาส นี้
และ ในโอกาสนี้ สมาคมฯ นำโดย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกสมาคมฯ ได้รับมอบเงินจาก
บ.สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟูดส์ มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 300,000 บาท
เครื่อข่ายผู้ปกครองฯ มอบทุนสนับสนุน 20,000 บาท
เพื่อมอบให้โรงเรียนฯ จัดซื้อถาดหลุมชุดใหม่ เพื่อให้นักเรียนใช้รับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งได้จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
Date: 
Monday, 4 April, 2022 - 15:15