ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งคนครัว

     ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนครัว

เอกสารประกอบ: 
Date: 
Thursday, 28 June, 2018 (All day)