โรงเรียนวิเชียรชมร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า พร้อมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จัดงานทำบุญโรงเรียนเนื่องในโอกาสครบรอบ 101 ปี