120
อนุบาล
1537
ประถม
267
EP
145
ครูและบุคลากร
มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นสากลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

นายไพฑูรย์ ทองมณี

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

19 ก.พ. 2566

กิจกรรมจับฉลากนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

Read more
13 มี.ค. 2566

มอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณหญิงพูนสุข ประจำปีการศึกษา 2565

Read more
24 ก.พ. 2566

กิจกรรมซื้อได้ขายเป็น

Read more
29 ม.ค. 2566

กิจกรรมจับฉลากนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

Read more
More+

10 มิ.ย. 2565

กิจกรรมเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล ณ แหล่งเรียนรู้ "โคกหนองนาโมเดล"

Read more
9 มิ.ย. 2565

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

Read more
29 พ.ค. 2565

วารสาร 101 ปี โรงเรียนวิเชียรชม สแกนอ่านผ่าน qrcode ได้นะคะ

Read more
10 เม.ย. 2565

ประชาสัมพันธ์ ๕ เม.ย. ๒๕๖๕

Read more
More+

0 543

ทอดกฐินวัดแหลมทราย

Read more
31 ส.ค. 2565

นิทรรศการโครงการวิเชียรชมรักษ์โลก

Read more
15 มิ.ย. 2565

วันไหว้ครู

Read more
8 เม.ย. 2565

แฟมิลี่ แรลลี่ ๑๐๑ ปี วิเชียรชม

Read more
More+

22 ธ.ค. 2565

บรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวิเชียรชม

Read more
27 ธ.ค. 2565

บรรยากาศ กิจกรรม Christmas Day

Read more
20 ต.ค. 2565

โรงเรียนวิเชียมชม English Program

Read more
20 ต.ค. 2565

วิเชียรชม มุทิตาจิต ปี 2565

Read more
More+

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่องประกาศรายชื่อนักเรียนที่จับฉลากได้เข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 3) ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง (แม่บ้าน)

ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง (แม่บ้าน)

ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ Assistant และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และนักการภารโรง (แม่บ้าน)

More +

ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทัวร์ โครงการศึกษาดูงานและศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 16-21 มีนาคม 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทัวร์ โครงการศึกษาดูงานและศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

More +

ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม

More +

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

More +