120
อนุบาล
1537
ประถม
267
EP
145
ครูและบุคลากร
มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นสากลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

นายไพฑูรย์ ทองมณี

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

16 ก.พ. 2567

ขั้นตอนในการสอบสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SCIENCE MATH ABILITY (SMA)

Read more
28 ธ.ค. 2566

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2567

Read more
25 ธ.ค. 2566

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2567

Read more
17 ธ.ค. 2566

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

Read more
More+

10 มิ.ย. 2565

กิจกรรมเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล ณ แหล่งเรียนรู้ "โคกหนองนาโมเดล"

Read more
9 มิ.ย. 2565

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

Read more
29 พ.ค. 2565

วารสาร 101 ปี โรงเรียนวิเชียรชม สแกนอ่านผ่าน qrcode ได้นะคะ

Read more
10 เม.ย. 2565

ประชาสัมพันธ์ ๕ เม.ย. ๒๕๖๕

Read more
More+

13 ม.ค. 2567

โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 41 ระดับจังหวัด

Read more
12 ม.ค. 2567

โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 43 ระดับชาติ

Read more
0 543

ทอดกฐินวัดแหลมทราย

Read more
31 ส.ค. 2565

นิทรรศการโครงการวิเชียรชมรักษ์โลก

Read more
More+

15 มิ.ย. 2566

บรรยากาศกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 “วิเชียรชมน้อมวันทา บูชาครู”

Read more
22 ธ.ค. 2565

บรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวิเชียรชม

Read more
27 ธ.ค. 2565

บรรยากาศ กิจกรรม Christmas Day

Read more
20 ต.ค. 2565

โรงเรียนวิเชียมชม English Program

Read more
More+

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ Assistant

ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ Assistant

ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง (เพศชาย)

ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ Assistant

More +

ข่าวรับสมัครงาน

More +