120
อนุบาล
1537
ประถม
267
EP
145
ครูและบุคลากร
มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นสากลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

นายไพฑูรย์ ทองมณี

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

30 มี.ค. 2566

กิจกรรมเปิดบ้านแลผลงานลูก & คืนดวงใจสู่พ่อแม่

Read more
22 มี.ค. 2566

โครงการพัฒนาหลักสูตรและโครงการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Read more
19 ก.พ. 2566

กิจกรรมจับฉลากนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

Read more
13 มี.ค. 2566

มอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณหญิงพูนสุข ประจำปีการศึกษา 2565

Read more
More+

10 มิ.ย. 2565

กิจกรรมเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล ณ แหล่งเรียนรู้ "โคกหนองนาโมเดล"

Read more
9 มิ.ย. 2565

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

Read more
29 พ.ค. 2565

วารสาร 101 ปี โรงเรียนวิเชียรชม สแกนอ่านผ่าน qrcode ได้นะคะ

Read more
10 เม.ย. 2565

ประชาสัมพันธ์ ๕ เม.ย. ๒๕๖๕

Read more
More+

0 543

ทอดกฐินวัดแหลมทราย

Read more
31 ส.ค. 2565

นิทรรศการโครงการวิเชียรชมรักษ์โลก

Read more
15 มิ.ย. 2565

วันไหว้ครู

Read more
8 เม.ย. 2565

แฟมิลี่ แรลลี่ ๑๐๑ ปี วิเชียรชม

Read more
More+

22 ธ.ค. 2565

บรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวิเชียรชม

Read more
27 ธ.ค. 2565

บรรยากาศ กิจกรรม Christmas Day

Read more
20 ต.ค. 2565

โรงเรียนวิเชียมชม English Program

Read more
20 ต.ค. 2565

วิเชียรชม มุทิตาจิต ปี 2565

Read more
More+

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง (เพศชาย)

ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูชาวต่างประเทศ ...Announcement of Wichianchom School Announcement the selection resultof persons for employment as a fulltime Foreigner teacher

ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูชาวต่างประเทศ ....Announcement the lists of candidatesof persons for employment as a fulltime foreigner teacher

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูชาวต่างประเทศ ...Announcement of Wichianchom School Announcement the selection resultof persons for employment as a fulltime Foreigner teacher

More +

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่วัดและประเมินทางการศึกษา และนักการภารโรง (เพศชาย)

ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ นักการภารโรง (เพศชาย) และคนครัว (จ้างเหมาบริการ)

ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ธุรการ นักการภารโรง (เพศชาย) และคนครัว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูชาวต่างประเทศ ...Announcement of Wichianchom School Announcement the selection resultof persons for employment as a fulltime Foreigner teacher

More +

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างต่อเติมห้องน้ำห้องส้วมอนุบาล อาคาร 90 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมฝึกคิดคณิตศาสตร์โดยใช้จินตคณิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการส่งเสริมฝึกคิดคณิตศาสตร์โดยใช้จินตคณิต

ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทัวร์ โครงการศึกษาดูงานและศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 16-21 มีนาคม 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)

More +

ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม

More +

ข่าวรับสมัครงาน

More +

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

More +