120
อนุบาล
1537
ประถม
267
EP
145
ครูและบุคลากร
มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นสากลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

นายไพฑูรย์ ทองมณี

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

20 ส.ค. 2566

วันที่ (20 ส.ค. 2566) ท่านผู้อำนวยการไพฑูรย์ ทองมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยกิจกรรมบอร์ดเกมส์ “Smart Coding : Robot save the city” กิจกรรม ท่องสูตรคูณประกอบตา

Read more
20 ส.ค. 2566

วันที่ 20 ส.ค. 2566 ท่านผู้อำนวยการไพฑูรย์ ทองมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Read more
21 ส.ค. 2566

วันที่ (21 ส.ค. 2566) ท่านผู้อำนวยการไพฑูรย์ ทองมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชมได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและได้มอบของขวัญแก่นักเรียนที่แสดงโชว์หุ่นยนต์

Read more
15 ส.ค. 2566

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2566 นายไพฑูรย์ ทองมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ นายฉัตรชัย วิริยะเวชกุล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ประธานมูลนิธิยุวฑูตความดี ซึ่งเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เสริมสร้

Read more
More+

10 มิ.ย. 2565

กิจกรรมเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล ณ แหล่งเรียนรู้ "โคกหนองนาโมเดล"

Read more
9 มิ.ย. 2565

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

Read more
29 พ.ค. 2565

วารสาร 101 ปี โรงเรียนวิเชียรชม สแกนอ่านผ่าน qrcode ได้นะคะ

Read more
10 เม.ย. 2565

ประชาสัมพันธ์ ๕ เม.ย. ๒๕๖๕

Read more
More+

0 543

ทอดกฐินวัดแหลมทราย

Read more
31 ส.ค. 2565

นิทรรศการโครงการวิเชียรชมรักษ์โลก

Read more
15 มิ.ย. 2565

วันไหว้ครู

Read more
8 เม.ย. 2565

แฟมิลี่ แรลลี่ ๑๐๑ ปี วิเชียรชม

Read more
More+

15 มิ.ย. 2566

บรรยากาศกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 “วิเชียรชมน้อมวันทา บูชาครู”

Read more
22 ธ.ค. 2565

บรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวิเชียรชม

Read more
27 ธ.ค. 2565

บรรยากาศ กิจกรรม Christmas Day

Read more
20 ต.ค. 2565

โรงเรียนวิเชียมชม English Program

Read more
More+

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง (เพศชาย)

ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูชาวต่างประเทศ ...Announcement of Wichianchom School Announcement the selection resultof persons for employment as a fulltime Foreigner teacher

ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูชาวต่างประเทศ ....Announcement the lists of candidatesof persons for employment as a fulltime foreigner teacher

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูชาวต่างประเทศ ...Announcement of Wichianchom School Announcement the selection resultof persons for employment as a fulltime Foreigner teacher

More +

ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ Assistant

ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง (แม่บ้าน)

ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ Assistant

More +

ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม

More +

ข่าวรับสมัครงาน

More +