120
อนุบาล
1537
ประถม
267
EP
145
ครูและบุคลากร
มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นสากลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

นายไพฑูรย์ ทองมณี

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

30 พ.ย. 2565

กิจกรรมทำคลิปวิดีโออวยพร หัวข้อ "“Merry Christmas & Happy New Year 2023”

Read more
26 ส.ค. 2565

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ สวนสัตว์สงขลา

Read more
25 ส.ค. 2565

กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ ของกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Read more
0 543

การแข่งขันกรีฑาคณะสี เพชรบงกช อนุบาลสงขลา - วิเชียรชม เกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

Read more
More+

10 มิ.ย. 2565

กิจกรรมเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล ณ แหล่งเรียนรู้ "โคกหนองนาโมเดล"

Read more
9 มิ.ย. 2565

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

Read more
29 พ.ค. 2565

วารสาร 101 ปี โรงเรียนวิเชียรชม สแกนอ่านผ่าน qrcode ได้นะคะ

Read more
10 เม.ย. 2565

ประชาสัมพันธ์ ๕ เม.ย. ๒๕๖๕

Read more
More+

0 543

ทอดกฐินวัดแหลมทราย

Read more
31 ส.ค. 2565

นิทรรศการโครงการวิเชียรชมรักษ์โลก

Read more
15 มิ.ย. 2565

วันไหว้ครู

Read more
8 เม.ย. 2565

แฟมิลี่ แรลลี่ ๑๐๑ ปี วิเชียรชม

Read more
More+

20 ต.ค. 2565

โรงเรียนวิเชียมชม English Program

Read more
20 ต.ค. 2565

วิเชียรชม มุทิตาจิต ปี 2565

Read more
20 ต.ค. 2565

สื่อภาษาไทย ป.5 การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพ

Read more
16 พ.ค. 2565

OpenHouse วิเชียรชม 2022

Read more
More+

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง (แม่บ้าน)

ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง (แม่บ้าน)

ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ Assistant และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และนักการภารโรง (แม่บ้าน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ Assistant และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และนักการภารโรง (แม่บ้าน)

More +

ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม

More +