ทางโรงเรียนวิเชียรชมขอกราบขอบพระคุณ ครอบครัว ผลบุญ มอบเงินจำนวน 210,000 บาท ให้กับโรงเรียนในการจัดสร้างเวทีดนตรีไทย

เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์


โรงเรียนวิเชียรชม
Wichianchom School