ขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม 101 ปี โรงเรียนวิเชียรชม บริษัทฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด และ บริษัทเอ็กซ์เพิททีม จำกัด