ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ Assistant และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และนักการภารโรง (แม่บ้าน)