มอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณหญิงพูนสุข ประจำปีการศึกษา 2565