รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่วัดและประเมินทางการศึกษา และนักการภารโรง (เพศชาย)