บรรยากาศกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 “วิเชียรชมน้อมวันทา บูชาครู”