วันที่ 15-16 สิงหาคม 2566 นายไพฑูรย์ ทองมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ นายฉัตรชัย วิริยะเวชกุล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ประธานมูลนิธิยุวฑูตความดี ซึ่งเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เสริมสร้