วันที่ (21 ส.ค. 2566) ท่านผู้อำนวยการไพฑูรย์ ทองมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชมได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและได้มอบของขวัญแก่นักเรียนที่แสดงโชว์หุ่นยนต์