วันที่ 20 ส.ค. 2566 ท่านผู้อำนวยการไพฑูรย์ ทองมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ