วันที่ (20 ส.ค. 2566) ท่านผู้อำนวยการไพฑูรย์ ทองมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยกิจกรรมบอร์ดเกมส์ “Smart Coding : Robot save the city” กิจกรรม ท่องสูตรคูณประกอบตา