พิธีอำลานักเรียนของคุณครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566