กิจกรรม "เพลงของพ่อ" ร่วมกับชมรมสุนทราภรณ์ และดุริยางค์ทหารเรือ