รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนโครงการ “สุขาดี มีความสุข”