กิจกรรม “เลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนวิเชียรชม” ประจำปีการศึกษา 2567