รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ Assistant , เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีและนักการภารโรง (แม่บ้าน)