เปิดกิจกรรม “สัปดาห์แห่งความปลอดภัย โรงเรียนวิเชียรชม” ตามโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน “Street Wise” ประจำปีการศึกษา 2565