“ตรีนุช” ดอดเงียบตรวจรร.ต่างจังหวัด พบปัญหาครูธุรการกลัวงานจัดซื้อจัดจ้าง