ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทัวร์ โครงการศึกษาดูงานและศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)