ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทัวร์ โครงการศึกษาดูงานและศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 16-21 มีนาคม 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)