ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการส่งเสริมฝึกคิดคณิตศาสตร์โดยใช้จินตคณิต